Möten

SOIBD samlas varje år i Stockholm till ett vår- och ett höstmöte under två dagar med likartat upplägg som innefattar:

  • Separata arbetsgruppsmöten.
  • En gemensam redovisning av arbetsgruppernas planerade, pågående och avslutade aktiviteter där synpunkter tas emot från medlemmar i de andra arbetsgrupperna.
  • Nya medlemmar erbjuds att kort presentera sig och sin forskning.
  • En vetenskaplig översikt där föreläsare med specialkunskap bjuds in för att under ett bestämt tema sprida kunskap och entusiasm. Ansvaret för att ordna och bestämma dessa tema cirkulerar mellan arbetsgrupperna för att säkerställa kvalitet och bredd.
  • Ett föreningsmöte där strategiska beslut tas om SOIBDs fortsatta inriktning.

Höstmöte 2019 – SOIBD 25 årsjubileum

14-15 november 2019
Lokal specificeras senare
Jubileumsagenda följer

Anmälan till höstmötet har öppnat, klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Vårmöte 2020:

2-3 april 2019
Lokal specificeras senare
Agenda följer

”Anmälan till mötet har inte öppnat ännu”

Höstmöte 2020:

12-13 november 2019
Lokal specificeras senare
Agenda följer

”Anmälan till mötet har inte öppnat ännu”