Styrelsen

Styrelsen består av fyra valda medlemmar (för närvarande ordförande Pär Myrelid, sekreterare Francesca Bresso, kassör Michael Eberhardson och klubbmästare Lina Vigren).

noprofile

Pär Myrelid

Ordförande

Michael Eberhardson

Kassör

Lina Vigren

Klubbmästare

Francesca Bresso

Sekreterare