• SOIBD – The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases

  SOIBDs målsättningen är att främja svensk forskning kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vår ambition är att verka som en stimulerande och kraftfull organisation som skapar nya möjligheter och understödjer etablerade vetenskapliga samarbeten, såväl inom som utanför organisationen. SOIBD skall verka för att rekrytera kompetens och resurser i en omfattning som möjliggör studier på IBD och IBD-associerade tillstånd.

   

  SOIBD’s main goal is to encourage and stimulate scientific research within the field of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). SOIBD supports recruitment of clinical and pre-clinical expertise and resources to develop and accomplish projects on IBD. The ambition is to promote new and facilitate ongoing scientific collaborations, not only among members but also in the context of a broader network on national and international level.

 • SOIBD – The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases

  SOIBDs målsättningen är att främja svensk forskning kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vår ambition är att verka som en stimulerande och kraftfull organisation som skapar nya möjligheter och understödjer etablerade vetenskapliga samarbeten, såväl inom som utanför organisationen. SOIBD skall verka för att rekrytera kompetens och resurser i en omfattning som möjliggör studier på IBD och IBD-associerade tillstånd.

   

  SOIBD’s main goal is to encourage and stimulate scientific research within the field of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). SOIBD supports recruitment of clinical and pre-clinical expertise and resources to develop and accomplish projects on IBD. The ambition is to promote new and facilitate ongoing scientific collaborations, not only among members but also in the context of a broader network on national and international level.

 • SOIBD – The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases

  SOIBDs målsättningen är att främja svensk forskning kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vår ambition är att verka som en stimulerande och kraftfull organisation som skapar nya möjligheter och understödjer etablerade vetenskapliga samarbeten, såväl inom som utanför organisationen. SOIBD skall verka för att rekrytera kompetens och resurser i en omfattning som möjliggör studier på IBD och IBD-associerade tillstånd.

   

  SOIBD’s main goal is to encourage and stimulate scientific research within the field of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). SOIBD supports recruitment of clinical and pre-clinical expertise and resources to develop and accomplish projects on IBD. The ambition is to promote new and facilitate ongoing scientific collaborations, not only among members but also in the context of a broader network on national and international level.

 • SOIBD – The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases

  SOIBDs målsättningen är att främja svensk forskning kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vår ambition är att verka som en stimulerande och kraftfull organisation som skapar nya möjligheter och understödjer etablerade vetenskapliga samarbeten, såväl inom som utanför organisationen. SOIBD skall verka för att rekrytera kompetens och resurser i en omfattning som möjliggör studier på IBD och IBD-associerade tillstånd.

  SOIBD’s main goal is to encourage and stimulate scientific research within the field of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). SOIBD supports recruitment of clinical and pre-clinical expertise and resources to develop and accomplish projects on IBD. The ambition is to promote new and facilitate ongoing scientific collaborations, not only among members but also in the context of a broader network on national and international level.

 • SOIBD – The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases

  SOIBDs målsättningen är att främja svensk forskning kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vår ambition är att verka som en stimulerande och kraftfull organisation som skapar nya möjligheter och understödjer etablerade vetenskapliga samarbeten, såväl inom som utanför organisationen. SOIBD skall verka för att rekrytera kompetens och resurser i en omfattning som möjliggör studier på IBD och IBD-associerade tillstånd.

  SOIBD’s main goal is to encourage and stimulate scientific research within the field of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). SOIBD supports recruitment of clinical and pre-clinical expertise and resources to develop and accomplish projects on IBD. The ambition is to promote new and facilitate ongoing scientific collaborations, not only among members but also in the context of a broader network on national and international level.

 • SOIBD – The Swedish Organisation for the study of Inflammatory Bowel Diseases

  Welcome to the ECCO Congress 2019 in Copenhagen!