Höst mote 2016:

17-18 november 2016
Läkarsällskapet och Sjöfartshuset

TORSDAG 17/11 – Läkarsällskapet
10:00 – 12:00 Arbetsgruppmöten
12:00 – 13:00 Lunch
13: 00 – 15:00 Arbetsgruppmöten
Sjöfartshuset
15:30 – 15:50 Kaffe (20’)
15:50 – 16:25 Presentation nya medlemmar: Maria Elmberg – Ulrik Lindforss – Peter Matthiessen

16:30– 18:00 Vetenskapligt program – Terapigruppen Jan Marsal
The role of molecular tools in anti-TNF treatment and evaluation of IBD patients –
bed and bench sharing room

16:30-16:35 Introduction
Jan Marsal, Dept of Gastroenterology, Skåne Univ. Hospital; Dept. Immunology, Lund University

16:40-17:25 Mucosal healing in IBD – the concept and implementation in clinical practice
(30’+15’) Jon Florholmen, Dept of Gastroenterology, University Hospital of North Norway; Research gr. Gastroenterology, University of Tromsø

17:30-17:45 Association between anti-TNF therapy outcome and the intestinal anti-microbial/microbial environment
(10’+5’) Maria Magnusson, Dept. Microbiology and Immunology/Dept. Internal Med. and Clin. Nutr., University of Gothenburg

17:50-18:00 Questions & comments on the above and general discussion
Sofie Haglund, Dept. of Medicine, Solna, Karolinska Institutet; Div. Med. Diagnostics, Ryhov County Hospital, Jönköping

19:00 – 19:30 Mingel
19:30 Middag

FREDAG 18/11 – Sjöfartshuset
08:15 – 09:00 Föreningsmöte, endast SOIBD ordinariemedlemmar
09:00 – 10:00 Projektrapportering och diskussion arbetsgrupperna
– Kirurgi Wilhelm Graf
– Mikroskopisk kolit Andreas Munch/Lina Vigren

10:00 – 10:30 Kaffe
10:30 – 11:45 Fortsättning, projektrapportering och diskussion arbetsgrupperna
– Terapi Jan Marsal
– Patofysiologi Jonas Halfvarson

11:45 – 11:55 Rapport från ECCO
11:55 – 12:00 Avslutning Olof Grip
12:00 – 13:00 Lunch (deltagande enl. separat anmälan)
13:00 – 13:30 Information/utvärdering deltagande företag – SOIBDs styrelse