Kirurgigruppen

Gruppen arbetar för att förbättra IBD-kirurgin i Sverige. Då IBD-kirurgi är en relativt begränsad verksamhet behövs nationella samarbeten för att kunna värdera effekten av kirurgiska interventioner.  Kirurgi är i flera fall vara direkt nödvändigt för att kunna optimera IBD behandlingen. Med hjälp av journal- och registerforskning bedriver gruppen forskning på bl.a. perianal sjukdom. Gruppen träffas regelbundet i samband med SOIBD-möten.

Arbetsgruppsordförande: Johan D. Söderholm (email: johan.d.soderholm@liu.se)

Dokumentsamling (endast för medlemmar i Kirurgigruppen)