Med anledning av Coronavirus-pandemin (Covid-19) har styrelsen för SOIBD bestämt att vårens möte som var planerat till 2-3 april ställs in.
Efter Folkhälsomyndighetens rekommendation och Regeringens beslut under gårdagen har flera regioner runt om i landet redan beslutat om att förbjuda resor och möten såväl nationellt som internationellt till och med 30 april, en tidsperiod som kan komma att förlängas.
Under dessa exceptionella förhållanden får årsmötet och även det av arbetsgruppen för Mikroskopiska kolit planerade programmet skjutas på till höstens möte 5-6 november. Detta under förutsättning att vår inbjudna gäst har möjlighet att delta vid dessa datum.
Styrelsen avbokar de möteslokaler och måltider som styrelsen bokat men vi ber er att själva snarast avboka hotellrum och eventuella möteslokaler bokade av respektive arbetsgrupp. Med fördel rekommenderar vi varje arbetsgrupp att om möjligt försöka få till video-möten under den planerade tiden för arbetsgruppsmöten i april. Detta är upp till varje enskild arbetsgrupp att samordna.
Vänliga hälsningar
SOIBD styrelse genom Pär Myrelid