Medlemmar

Intresset för föreningen är stort. De senaste åren har det skett en stadig ökning av antalet medlemmar. I nuläget är vi drygt 50 medlemmar i SOIBD. Alla medlemmar deltar i arbetsgrupper där det huvudsakliga arbetet sker.

Vi välkomnar nya medlemmar till SOIBD. Ansökan om medlemskap skickas till styrelsens sekreterare (francesca.bresso@regionstockholm.se), eller någon annan i styrelsen. Följande krav ställs vid ansökan:

  • Sökande skall vara disputerad och kunna uppvisa aktiv forskning inom IBD-området.
  • Ansökan skall innehålla en avsiktsförklaring på cirka en halv A4-sida.
  • Ett kort CV med publikationslista skall bifogas.

Ett medlemskap innebär ett deltagande i en av arbetsgrupperna enligt sökandes eget önskemål.
Möjlighet finns även till adjungerat deltagande i arbetsgrupperna för att tillföra värdefull kompetens och engagemang. Detta kräver ingen ansökan utan kontakt sker direkt med respektive arbetsgruppledare. Adjungerade personer deltar enbart i arbetsgruppsmöten.

Medlemsavgift: som medlem betalar man en årlig avgift. I avgiften ingår möjlighet till deltagande på två SOIBD möte per år. Om man så önskar är medlemskap i ECCO inkluderad i så fall krävs att du meddelar kassören i samband med inbetalning av SOIBD avgiften.

Bli medlem