Styrelsen

Styrelsen består av fyra valda medlemmar (för närvarande ordförande Pär Myrelid, sekreterare Francesca Bresso, kassör Michael Eberhardson och klubbmästare Sanna Jäghult).

Pär Myrelid

Ordförande

Michael Eberhardson

Kassör

noprofile

Sanna Jäghult

Klubbmästare

Francesca Bresso

Sekreterare